Seleccionar página

Una renda vitalícia i a viure

La renda vitalícia immobiliària permet a persones majors de 65 anys i amb un immoble propietat gaudir en vida d’una pensió, sense perdre tots els drets sobre la seva propietat, podent viure en ell o llogar-lo. Aquest producte financer compta amb molt bones garanties legals i uns avantatges fiscals excepcionals

Sota l’eslògan una renda vitalícia i a viure l’empresa Gestió Vitalici Vivenda (GVV) presenta el seu producte estrella destinat a persones majors de 65 anys, la renda vitalícia immobiliària. La renda vitalícia immobiliària permet a totes aquelles persones amb més de 65 anys i propietàries d’un immoble gaudir de l’usdefruit de la seva propietat en vida. Aquest producte financer consisteix a cedir la nua propietat de l’habitatge a un inversor. L’inversor adquireix el compromís de per vida amb el propietari o propietaris a pagar una quantitat fixa mensual i, en alguns casos, el desemborsament d’una quantitat fixa en el moment de la signatura. Així mateix qualsevol derrama extraordinària de la comunitat de propietaris correria a càrrec d’aquest. Els propietaris de l’habitatge no perden el dret seguir gaudint de la seva propietat podent, per exemple, llogar-la i rebre la seva renda vitalícia més els diners del lloguer.

GVV és una de les empreses pioneres al país en oferir aquests serveis des de l’any 1998. En aquests més de 15 anys en el sector porta oferint a Barcelona i Madrid aquest servei amb les majors garanties per als seus clients. L’empresa compta amb el suport de Generali Assegurances i una àmplia cartera d’inversors de gran solvència.

Quines garanties ofereix la renda vitalícia de GVV?
Actualment GVV ofereix unes molt bones garanties. Hi ha dues maneres de contractar aquest producte: mitjançant Generali Assegurances o amb Fons d’Inversió. En els dos casos les garanties són immillorables. Si l’operació es porta a terme per Fons d’Inversió ha una condició resolutòria mitjançant la qual en cas d’impagament de tres mensualitats consecutives o alternes el propietari recupera la propietat de forma immediata. Si el producte és avalat per Generalitat Assegurances les operacions vénen garantides per la Direcció General d’Assegurances, organisme públic dependent de l’administració.

Quins impostos o obligacions fiscals comporta contractar una renda vitalícia?
La contractació de la Renda Vitalícia no comporta cap pagament d’impost algun. Pel que fa a increment patrimonial, les persones majors de 65 anys estan exemptes d’aquest quan és el seu habitatge habitual. La plusvàlua municipal és absorbida íntegrament per GVV.

¿Ha de pagar impostos el propietari per la percepció de la renda?
Les persones majors de 65 anys tenen unes deduccions sobre aquest tipus de productes de fins al 92 per cent. Això fa que la tributació per les quantitats obtingudes sigui gairebé imperceptible.

Una renda vitalícia i a viure

Comunicado de prensa Una renda vitalícia i a viure publicado en comunicae.es

Publicidad

Branded Content

Publicidad

Banner 300x600

Publicidad

Banner Cuenta Ahorro - 300x600

Publicidad

Banner 320x50

Publicidad

300x250