Seleccionar página

Renda Vitalícia, un sobresou per a tota la vida

Renda Vitalícia, un sobresou per a tota la vida

Moltes persones opten, després de la jubilació, per complementar els seus ingressos a través d’una renda vitalícia.

L’inici de la nostra activitat és fruit d’una necessitat social com és el benestar de la gent gran. En els anys 90, eren cada vegada més les persones que es jubilaven que encara que tenint un immoble en propietat, els seus ingressos disponibles no estaven a l’alçada, ni del seu patrimoni ni de les seves necessitats.

Calia articular un sistema en què poguessin disposar d’una altra pensió a partir d’aquests immobles. És el que posteriorment, amb el desembarcament de la Banca s’anomena liquidació patrimonial.

L’any 1998 un reduït grup de professionals emprenedors, que provenien del sector assegurador i immobiliari, van decidir donar cobertura a aquestes necessitats amb la fundació de Gestió Vitalici Vivenda.

Aquesta pionera iniciativa aviat va tenir una gran acollida a l’entorn de les persones grans i en especial dels seus beneficiaris.

L’objectiu de Gestió Vitalici Habitatge no és un altre que complementar els ingressos de les persones majors de 65 anys perquè obtinguin un sobresou aconseguint d’aquesta manera garantir una qualitat de vida digna que no es modifiqui amb el pas dels anys.

El beneficiari transmet només el que s’anomena Nua Propietat i manté l’usdefruit. És a dir, manté el dret a seguir vivint al seu pis com sempre i durant tota la vida. Per tant, queda una titularitat compartida, i així queda reflectit en el Registre de la Propietat.

Gestió Vitalici Vivenda s’encarrega de totes les despeses de formalització de l’escriptura i a partir de la formalització del contracte.

Es tracta d’una operació que optimitza la renda del beneficiari; si bé no hi ha opció a rescats posteriors de la propietat per part d’hereus, la renda que aconsegueix el beneficiari és superior a les alternatives que el mercat ofereix.

La renda obtinguda depèn fonamentalment, del valor de l’immoble i de l’edat del beneficiari i en els casos de matrimonis, tant l’usdefruit com la renda vitalícia seran sempre per als dos cònjuges.

El beneficiari tindrà l’opció de llogar el seu immoble sense perjudici de la renda vitalícia. Aquesta és una facultat que facilita l’accés a places residencials a persones que ho necessitin.

Els avantatges fiscals que es van introduir en relació a aquestes rendes temporals o de per vida són les que fan que aquest producte sigui molt interessant per als més grans.

Després de gairebé dues dècades al seu servei, Gestió Vitalici Vivenda segueix oferint als seus clients el que ells volen: màxima renda i total garantia.

Nota de prensa original Renda Vitalícia, un sobresou per a tota la vida. Más notas de prensa en comunicae.es

Publicidad

Branded Content

Publicidad

Banner 300x600

Publicidad

Banner Cuenta Ahorro - 300x600

Publicidad

Banner 320x50

Publicidad

300x250